Chính thức nghiệm thu Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2