• Tin tức sự kiện

PVC-MS tích cực chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

07/07/2021
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động nắm bắt tình hình, thiết lập hệ thống cập nhật thông tin, tình hình công tác phòng chống dịch... nhằm kịp thời tham mưu cho Ban lãnh đạo chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn, an tâm lao động sản xuất. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh BR-VT.

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

01/07/2021
Sáng ngày 30/6/2021, tại Trụ sở số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Kêt cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC-MS

28/06/2021
Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

Gói thầu A2 của Liên danh Tổng thầu PVC-MS đảm bảo tiến độ Mốc Ready to Service số 2

14/06/2021
Với mục tiêu an toàn, yên tâm lao động, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, PVC-MS đã hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư Mốc Ready to Service số trước kế hoạch 01 ngày, đảm bảo các tiêu chí an toàn và chất lượng đề ra.

PVC-MS tổ chức hiệu quả Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021

04/06/2021
Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021 diễn ra trong bối cảnh các cơ quan, đơn vị, tập đoàn trong cả nước “Vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo ổn định SXKD”. Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ của PVC-MS đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gắn liền với hoạt động SXKD của đơn vị.

PVC-MS tổ chức chuỗi hoạt động “cảm ơn người lao động” hưởng ứng Tháng Công nhân 2021.

02/06/2021
Tháng công nhân là đợt cao điểm để triển khai các hoạt động chăm lo cho CNLĐ, tiến tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. PVC-MS đã triển khai các hoạt động thiết thực hướng về người lao động, trong đó Công đoàn với chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, là đầu mối tổ chức các hoạt động trong Tháng công nhân 2021.