Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 26/10 đến 01/11/2020