Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc PVC-MS