Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 24/10 đến 31/10/2021