Đoàn công tác Công ty PVC-MS đi thăm và tặng quà bà con vùng bão lũ