Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 4/7 đến 11/7/2021