• Tuyển dụng

PVC-MS đào tạo & tuyển dụng thợ hàn 6G

Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2011
Ngày 15 tháng 3 năm 2011, công ty CP Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã tổ chức khai giảng khoá học và cấp chứng chỉ hàn quốc tế 6G cho gần 30 học viên.

Thông báo tuyển dụng

Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2011
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) hiện nay có nhu cầu tuyển dụng 6 nhân viên Tiếp thị đấu thầu, quản lý chi phí.

Thông báo tuyển dụng Nhân viên tiếp thị đấu thầu, quản lý chi phí

Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2014
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí hiện nay có nhu cầu tuyển dụng 60 kỹ sư chuyên ngành: công nghệ hóa ...

Thông báo tuyển dụng Luật sư

Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2016
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) cần tuyển: 01 cán bộ Pháp chế.

Thông báo tuyển dụng thợ hàn

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2019

Công ty PVC-MS cần tuyển 05 vị trí HSSE Officer cho dự án hóa dầu Long Sơn

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2019