• Tin tức sự kiện

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/06/2022
Sáng ngày 01/6/2022, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) mã cổ phiếu PXS đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường tầng 2 Khu văn phòng 2 tầng - Bãi cảng chế tạo Kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khi thuộc Khu căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai Bến Đình.

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

01/07/2021
Sáng ngày 30/6/2021, tại Trụ sở số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Kêt cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

02/07/2020
Sáng ngày 30/6/2020, tại Khách sạn Grand – 02 Nguyễn Du, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS, mã chứng khoán PXS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công bố thông tin bổ nhiệm Giám đốc Công ty

01/07/2020
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (Mã chứng khoán PXS) công bố thông tin bổ nhiệm Giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVC-MS

25/06/2020
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) thông báo về Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

20/11/2019
Sáng ngày 18/11/2019, tại Trụ sở PVC-MS, 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông thường bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (Mã chứng khoán PXS) đã tổ chức thành công.