PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Ngày đăng: 02/06/2022

Sáng ngày 01/6/2022, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) mã cổ phiếu PXS đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường tầng 2 Khu văn phòng 2 tầng - Bãi cảng chế tạo Kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khi thuộc Khu căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai Bến Đình.

TOAN-CANH.jpg

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của PVC-MS

Tham dự Đại hội về phía Công ty mẹ- Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PetroCons) có ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT, ông Vũ Minh Công - Kế toán trưởng, ông Hứa Xuân Nam – Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.

Về phía PVC-MS có ông Đinh Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT; ông Đinh Văn Tân - thành viên HĐQT, Giám đốc; ông Lim Hau Quan - thành viên HĐQT, đại diện cổ đông lớn/ đối tác chiến lược Mepcom và các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty; Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty PetroCons, các đối tác là tổ chức tín dụng Ngân hàng MBBank, NCB…  và số cổ đông của Công ty tham dự Đại hội chiếm 59,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC-MS.

CHU-TOA.jpg

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Tại Đại hội PVC-MS đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và xem xét 07 nội dung bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022, Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo tại Đại hội, đại diện lãnh đạo PVC-MS cho biết: Năm 2021, trước diễn biến phức tạp và nghiêm trọng của đại dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát thứ 4 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động SXKD của PVC-MS, đặc biệt là công tác triển khai thi công dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, dự án NMNĐ Thái Bình 2 và làm phát sinh tăng nhiều chi phí.

A-HUNG.jpg

Ông Đinh Văn Hưng- Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC-MS báo cáo tại Đại hội

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng trên tinh thần quyết tâm, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể người lao động PVC-MS đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch được ĐHĐCĐ giao và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo được công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Năm 2021, PVC-MS tiếp tục thi công các hợp đồng chuyển tiếp của Dự án Thái Bình 2 và gói thầu hệ thống vận chuyển than và đá vôi, tập trung hoàn thành các mốc tiến độ chính của Dự án Long Sơn - Gói A2. Kết quả chỉ tiêu kinh tế đạt được như sau: Giá trị sản lượng đạt 1.063,71 tỷ đồng, bằng 91,38% kế hoạch, Doanh thu đạt 1.088,06 tỷ đồng, bằng 100,28% kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế đạt 1,21 tỷ đồng và nộp ngân sách 54,56 tỷ đồng.

Công tác tiếp thị đấu thầu được PVC-MS chú trọng tăng cường và tích cực bám sát thông tin các dự án đang theo đuổi chào thầu, trong năm ngoài việc trúng thầu gói thầu băng tải than dự án Thái Bình 2, các hạng mục khác tại Gói A2/ Gói G dự án Long Sơn, Công ty còn trúng thầu một số gói thầu thương mại về cung cấp vật tư, phụ kiện cho KNOC/VSP/các JOC, các gói thầu cung cấp dịch vụ tại Bãi cảng.

A-TAN.jpg

Ông Đinh Văn Tân- Thành viên HĐQT, Giám đốc PVC-MS báo cáo tại Đại hội

Năm 2022, trên cơ sở đánh giá tình hình và các yếu tố tác động đến hoạt động SXKD của PVC-MS, đơn vị đặt ra mục tiêu kế hoạch năm 2022 với giá trị sản lượng: 656 tỷ đồng, doanh thu 869 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,2 tỷ đồng và nộp NSNN 53 tỷ đồng. Cùng với đó, PVC-MS tập trung hoàn thành tốt và bàn giao thành công Gói thầu A2 - Dự án Long Sơn, thi công đáp ứng tiến độ các hạng mục còn lại và giao thêm của Dự án Thái Bình 2, tập trung công tác hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán công trình và nâng cao đẩy mạnh công tác tiếp thị chào thầu các dự án.

Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo PVC-MS trao đổi thảo luận các nội dung trình bày tại Đại hội. Phần lớn các ý kiến xoay quanh tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính, kế hoạch triển khai các dự án, định hướng phát triển của PVC-MS trong thời gian tới… đã được Đoàn Chủ tịch trả lời đầy đủ và thỏa đáng từng nội dung câu hỏi tại Đại hội.

CO-DONG-PHAT-BIEU.jpg

Cổ đông trao đổi, thảo luận tại Đại hội

Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung báo cáo/ tờ trình với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Tại Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT độc lập, miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT mới, trong đó bầu 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT độc lập, bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS.

Với tư cách là cổ đông chi phối, đại diện Công ty mẹ - Tổng công ty PetroCons, ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của PVC-MS trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021. Trước những khó khăn, thách thức đặt ra cho năm 2022, đơn vị cần có các giải pháp thiết thực để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng cường nâng cao công tác quản trị để đạt hiệu quả. Tổng công ty luôn đặt PVC-MS nằm trong sự tồn tại và phát triển chung của Tổng công ty, đồng thời cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để PVC-MS hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

A-HUY-TCT.jpg

Ông Nghiêm Quang Huy- Chủ tịch HĐQT Công ty mẹ - Tổng công ty PetroCons phát biểu tại Đại hội

Đại diện cổ đông lớn, đối tác chiến lược Mepcom – Singapore, ông Lim Hau Guan cũng đã có những chia sẻ thông tin tích cực về tình hình triển khai các dự án ở khu vực và quốc tế, ông có niềm tin tưởng lớn về triển vọng phát triển của PVC-MS và cam kết sẽ nỗ lực hết sức cùng PVC-MS để xây dựng và phát triển đơn vị, cũng như sẽ phối hợp chặt chẽ với PVC-MS trong công tác marketing tìm kiếm công việc ở thị trường nước ngoài.

MR-LIM.jpg

Ông Lim Hau Guan- Thành viên HĐQT của PVC-MS chia sẻ tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-MS kết thúc thành công trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện được niềm tin của các cổ đông vào sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo của PVC-MS.

LUU-NIEM.jpg

Ra mắt thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội

 PVC-MS

 

Bài viết liên quan

Tinh thần đoàn kết của Người lao động PVC-MS được nâng cao thông qua Giải chạy online Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền

PVC-MS khởi công Gói thầu Chế tạo chân đế cho Dự án Điện gió ngoài khơi Greater Changhua

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ quý 3 năm 2023

PVC-MS hoạt động tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7)

Đảng ủy PETROCONs: Tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tinh nhuệ

PVC-MS tổ chức khóa đào tạo Nâng cao năng lực quản trị dành cho quản lý cấp trung

Đảng bộ PVC-MS tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023

Công đoàn PETROCONs - Kế thừa, nỗ lực, dân chủ, đoàn kết, phát triển

Tọa đàm "Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) và tác động đối với các doanh nghiệp"