• Lĩnh vực Hoạt động

linh-vuc-hoat-dong.jpg

Khảo sát thiết kế, chế tạo, lắp đặt chân đế giàn khoan, khối thượng tấng, các kết cấu kim loại, bồn bể chứa, bình chịu áp lực và hệ thống ống công nghệ.
Sản xuất thiết bị cơ khí phục vụ ngành dầu khí, đóng tàu và kinh doanh cảng sông, cảng biển. Xây dựng đô thị, kinh doanh văn phòng, nhà ở.
Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp, thiết bị điều khiển, tự động hoá trong công nghiệp, lắp đặt các đường dây tải điện, các hệ thống điện dân dụng, công nghiệp.
Đóng tàu,đóng giàn khoan trên đất liền và ngoài biển.
Kinh doanh bất động sản
Đầu tư xây dựng và khai thác các khu công nghiệp.
Xây dựng công trình dầu khí, công trình dân dụng, công nghiệp, cảng sông, cảng biển. Xây dựng đô thị, kinh doanh văn phòng, nhà ở.
Chế tạo và cung cấp các loại ống thép, ống nối, khớp nối và các loại phụ kiện phục vụ trong lĩnh vực khai thác dầu khí, công nghiệp.
Đầu tư xây dựng và khai thác nhà máy chế tạo ống thép, nhà máy chế tạo cơ khí thiết bị phục vụ ngành dầu khí.
Kinh doanh vật tư, thiết bị xây dựng dầu khí.
Đầu tư xây dựng và khai thác cảng sông, cảng biển.
Đào tạo nâng cao CBCN kỹ thuật chuyên ngành.
Bài viết liên quan

Lịch sử hình thành

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Lời ngỏ

Giới thiệu công ty

Tầm nhìn và sứ mệnh

Sơ đồ tổ chức