• Tầm nhìn và sứ mệnh

muc-tieu-chien-luoc.jpg

Tầm nhìn
Trở thành nhà thầu xây lắp các công trình dầu khí hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực. Phát triển mạnh mẽ và bền vững trên nền tảng và chiến lược phát triển của Tổng công ty PVC và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Sứ mệnh
Tạo ra những sản phẩm - dự án mang giá trị cốt lõi, nền tảng bền vững và huyết mạch cuả các công trình dầu khí: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt các đường ống dẫn khí, dẫn dầu, chân đế giàn khoan, kết cấu kim loại, công trình dầu khí, công nghiệp, cảng biển,... và các ngành nghề phù hợp với chiến lược chung của Tập đoàn.
Phương châm hoạt động
  • "An toàn - Uy tín - Chất lượng - Đúng tiến độ".
  • "Hợp tác cùng phát triển".
Bài viết liên quan

Lịch sử hình thành

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Lời ngỏ

Nguồn nhân lực

Giới thiệu công ty

Lĩnh vực Hoạt động

Cơ cấu tổ chức