PVC-MS khôi phục truyền thống đào tạo nghề: Trang bị lực lượng thợ hàn cho các dự án trọng điểm
Ngày đăng: 12/06/2024

Đào tạo nghề nội bộ là công tác thường xuyên và là một trong những thế mạnh của PVC-MS, trong vài năm gần đây do nhiều yếu tố khách quan mà công tác này bị gián đoạn. Khóa đào tạo đợt này đánh dấu sự trở lại của PVC-MS trong công tác đào tạo nghề nhằm khôi phục, cũng như phát huy lại thế mạnh; đồng thời để xây dựng, phát triển nguồn nhân lực kế cận và cốt lõi của PVC-MS.