Hội nghị tổng kết, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên và đánh giá cán bộ năm 2017
Ngày đăng: 26/12/2017

     Ngày 19/12/2017 Đảng ủy Công ty Cổ phần kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên và đánh giá cán bộ năm 2017.

     Đến dự hội nghị, về phía Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có đồng chí Dương Sơn Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

     Về phía PVC-MS có đồng chí Đỗ Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Phạm Tất Thành, Phó bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Trưởng các Tổ chức đoàn thể, Lãnh đạo các Phòng/ Ban chức năng/ Đơn vị trực thuộc Công ty.

Dang-a-Quang.JPG

Đồng chí Đỗ Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVC-MS báo cáo tại Hội nghị

     Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Công tác Đảng năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Đảng ủy PVC-MS, đồng chí Đỗ Văn Quang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT PVC-MS cho biết:

     Năm 2017, toàn Đảng bộ Công ty tập trung triển khai thực hiện đồng thời các nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng đến công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội nhằm mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Năm nay cũng là năm mà Đảng bộ Công ty PVC-MS đối mặt với rất nhiều khó khăn về tình hình công ăn việc làm cho người lao động đặc biệt thời điểm 6 tháng cuối năm do tình hình khó khăn chung của ngành Dầu khí, song Đảng ủy - HĐQT - Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV, NLĐ Công ty đã nỗ lực và kết quả đạt được dự kiến: Doanh thu 934 tỷ đồng và Nộp ngân sách Nhà nước 54 tỷ đồng. Trong năm Công ty đã thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp, kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả công việc, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

     Đảng ủy Công ty cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đối với 13 Chi bộ trực thuộc; Phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy các cấp đến cán bộ, đảng viên và NLĐ nhất các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và các Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 Khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư.

     Năm 2018, dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn năm 2017, trên cơ sở rà soát các công việc có thể triển khai trong năm 2018, tập thể lãnh đạo Đảng ủy - HĐQT - BGĐ xác định nhiệm vụ trọng tâm với các chỉ tiêu cơ bản sau: Doanh thu 800 tỷ đồng và Nộp NSNN 50 tỷ đồng, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Dang-a-Thanh.JPG

Đồng chí Phạm Tất Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PVC-MS báo cáo tại Hội nghị

     Hội nghị đã nghe các Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, tập thể HĐQT, tập thể Ban Giám đốc Công ty PVC-MS. Các báo cáo kiểm điểm nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; kiểm điểm công tác quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; kết quả lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại cần khắc phục đã được chỉ ra và những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

     Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm của các thành viên trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng. Các báo cáo tập trung chủ yếu nhấn mạnh đến các khuyết điểm, tồn tại hạn chế trong thời gian vừa qua. Trên tinh thần cởi mở, dân chủ và xây dựng, nhiều ý kiến đóng góp được đưa ra nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của từng đồng chí trên mỗi lĩnh vực công tác. Qua đó, các đồng chí lãnh đạo đã tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản thân, đồng thời nhận rõ ưu điểm, hạn chế của mình và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục để thực hiện trong thời gian tới.

Dang-a-Hao.JPG

Đồng chí Dương Sơn Hào, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn TCT PVC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Sơn Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty PVC đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, sâu sát đảm bảo theo đúng các nội dung yêu cầu quy định của Đảng ủy cấp trên, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của cả tập thể lãnh đạo Đảng ủy - HĐQT - BGĐ PVC-MS. Đảng bộ Công ty PVC-MS đã nhìn nhận đúng thực chất những khó khăn, thách thức, làm rõ những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ SXKD. Trong những tháng còn lại của năm, Đảng ủy Công ty mẹ - Tổng công ty PVC sẽ cố gắng và hỗ trợ hết sức để PVC-MS đạt được các chỉ tiêu kinh tế ước thực hiện năm 2017, cũng như giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai công việc.

     Thay mặt Đảng uỷ PVC-MS, đồng chí Đỗ Văn Quang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự Hội nghị, Đảng ủy PVC-MS sẽ bổ sung, hoàn thiện các báo cáo.

PVC-MS

Bài viết liên quan

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 4/7 đến 11/7/2021

PVC-MS tích cực chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 27/6 đến 4/7/2021

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC-MS

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 20/6 đến 27/6/2021

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 13/6 đến 20/6/2021

Gói thầu A2 của Liên danh Tổng thầu PVC-MS đảm bảo tiến độ Mốc Ready to Service số 2

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 6/6 đến 13/6/2021

PXS - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021