Thư mời họp và giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Ngày đăng: 19/04/2017

Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (Mã chứng khoán: PXS) kính mời quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm:

+ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Giấy xác nhận họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Danh sách các Thành viên HĐQT PVC-MS

Trân trọng thông báo!

PVC-MS

Bài viết liên quan

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 4/7 đến 11/7/2021

PVC-MS tích cực chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 27/6 đến 4/7/2021

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC-MS

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 20/6 đến 27/6/2021

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 13/6 đến 20/6/2021

Gói thầu A2 của Liên danh Tổng thầu PVC-MS đảm bảo tiến độ Mốc Ready to Service số 2

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 6/6 đến 13/6/2021

PXS - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021