PVC-MS tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt hoạt động năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2017
Ngày đăng: 26/12/2016

              Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Ngọc Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty mẹ - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

          Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo đơn vị bạn Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC), Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT).  

Về phía PVC-MS có đồng chí Đỗ Văn Quang, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT; đồng chí Phạm Tất Thành, Giám đốc Công ty cùng hơn 200 đại biểu là các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các CBCN lao động tiêu biểu trong Công ty. 

 

Đồng chí Đỗ Văn Quang, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT PVC-MS báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Công tác Đảng năm 2016 và phương hướng năm 2017 của Đảng ủy PVC-MS, đồng chí Đỗ Văn Quang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh: năm 2016 Đảng ủy PVC-MS tập trung triển khai thực hiện đồng thời các nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD); tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp; đưa ra các giải pháp đồng bộ để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí, định biên lại lực lượng lao động với mục tiêu tăng năng lực cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành nghề trong nước và quốc tế; xử lý hồ sơ thanh quyết toán, giảm khối lượng dở dang và thu hồi công nợ nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2016.

Đảng bộ PVC-MS đã đổi mới tác phong làm việc, phương thức lãnh đạo, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy các cấp đến toàn thể Đảng viên, CBCNV, NLĐ, qua đó đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn thể Đảng viên và CBCNV, NLĐ Công ty. Hiện nay, Đảng Bộ PVC-MS có 12 Chi bộ trực thuộc, toàn Đảng bộ Công ty có 224 đảng viên.

Năm 2016 toàn Đảng bộ cùng toàn thể CBCNV, người lao động Công ty đã luôn đoàn kết, nhất trí và thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và triển khai các nhiệm vụ SXKD. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội hoạt động hiệu quả. Cấp ủy đã tập trung lãnh đạo đơn vị nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức để duy trì sự ổn đinh và phát triển của Công ty.

Bước sang năm 2017, Đảng uỷ Công ty PVC-MS sẽ đề ra các giải pháp, phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác đoàn thể xã hội.

Đồng chí Phạm Tất Thành, Giám đốc PVC-MS báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Phạm Tất Thành, giám đốc PVC-MS cho biết: Năm 2016, trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, giá dầu thế giới vẫn biến động ở mức thấp, hầu hết các dự án Dầu khí bị xem xét dừng và giãn tiến độ triển khai. Cùng với việc các cơ chế chính sách mới ra đời, việc hội nhập nền kinh tế thế giới, sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực xây lắp đã tạo ra nhiều khó khăn thách thức đối với PVC-MS. Được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tập đoàn/ Công ty mẹ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cả tập thể CBCNV, NLĐ, sự đoàn kết nhất trí và thống nhất cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, trong năm 2016 mặc dù không đạt các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên PVC-MS vẫn duy trì được mức tăng trưởng, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, tỷ lệ chia cổ tức cho các Nhà đầu tư, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo. Năm 2016, PVC-MS dự kiến doanh thu đạt 1.550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng, nộp ngân sách 150 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức vẫn được duy trì mức 13% theo KH đặt ra, thu nhập bình quân: 15,8 triệu đồng/người/tháng. Công ty đã hoàn thành, hạ thủy và bàn giao các công trình, dự án đạt an toàn, chất lượng và tiến độ gồm có Topside RC9; dự án 3P (P7,P8,P9) của Bộ quốc phòng; Chân đế và Topside giàn nhà ở Sư Tử Trắng; Chân đế Thỏ trắng 3...

 

Căn cứ tình hình thực tế khó khăn chung trong năm 2017, PVC-MS đề ra kế hoạch cụ thể như sau: Sản lượng 1.404,00 tỷ đồng, doanh thu 1.224,00 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 79,00 tỷ đồng, nộp ngân sách NN 105,00 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 8%, thu nhập bình quân người lao động 12,30 triệu đồng/người/tháng. Công ty sẽ tiếp tục tập trung thi công đạt an toàn, chất lượng và tiến độ các dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Sông Hậu 1, Topside Thỏ trắng 3, Kho xăng dầu Nghi Sơn, dự án 3P (P11,P12,P13) của Bộ quốc phòng…, song song đó đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm thêm công việc, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ tại các công trình dự án, chú trọng ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, sắp xếp bố trí lao động hợp lý, tiết giảm chi phí, thực hiện công tác tái cơ cấu, rà soát định biên bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thương trường. 

 

Đồng chí Đỗ Văn Cường, Chủ tịch Công đoàn PVC-MS báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác của các tổ chức chính trị xã hội, báo cáo thực hiện thoả ước lao động tập thể của PVC-MS năm 2016. Theo đó, tổ chức Công đoàn đã nỗ lực cao nhất để thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các đoàn viên, tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi và tinh thần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mỗi người lao động. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe nhiều ý kiến tham luận từ các Phòng, Ban dự án, các đơn vị sản xuất trực thuộc đóng góp xây dựng phương hướng nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp cho năm 2017, trong đó tập trung vào các mặt đầu tư chất lượng nguồn nhân lực, công tác thiết kế, công tác triển khai thi công các dự án, công tác tiếp thị đấu thầu, cải tiến kỹ thuật công nghệ thi công, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm để tăng năng lực cạnh tranh của Công ty. 

 

 Đ/c Bùi Ngọc Thắng, Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐQT TCT PVC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đến dự Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Thắng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã biểu dương, đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của Ban lãnh đạo Công ty, tinh thần đoàn kết của cả tập thể người lao động PVC-MS. Năm 2016, trong khi rất nhiều đơn vị làm ăn không hiệu quả, không chi trả cổ tức cho các cổ đông thì PVC-MS vẫn duy trì được mức trả cổ tức 13% và năm 2016 lần thứ 5 liên tiếp PVC-MS nhận danh hiệu Top 1.000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam. Đây là nỗ lực rất lớn và là sự thành công chung của cả tập thể người lao động PVC-MS. Đồng chí cũng nhấn mạnh rằng năm 2017 sẽ còn rất nhiều khó khăn phía trước, vì vậy PVC-MS cần phải có kế hoạch chiến lược cũng như xây dựng chương trình hành động cụ thể, lấy năm 2017 làm bản lề thực hiện quyết liệt việc tái cấu trúc doanh nghiệp, tập trung quyết liệt hơn vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tinh giản bộ máy, tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm công việc ngoài ngành và Quốc tế, xây dựng chiến lược phát triển dài hơi phù hợp với tình hình hiện nay.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, đồng chí Phạm Tất Thành, Giám đốc Công ty đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty PVC và hứa sẽ cùng tập thể người lao động PVC-MS đoàn kết một lòng, nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. 

 Cũng tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao tặng giấy khen của Tổng Giám đốc và Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016. 

PVC-MS

Bài viết liên quan

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 24/10 đến 31/10/2021

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 17/10 đến 24/10/2021

Thư tri ân kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Công ty (20/10/1983 - 20/10/2021)

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 10/10 đến 17/10/2021

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 3/10 đến 10/10/2021

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 4/7 đến 11/7/2021

PVC-MS tích cực chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 27/6 đến 4/7/2021

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC-MS