Gói thầu A2 của Liên danh Tổng thầu PVC-MS đảm bảo tiến độ Mốc Ready to Service số 2
Ngày đăng: 14/06/2021

Với mục tiêu an toàn, yên tâm lao động, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, PVC-MS đã hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư Mốc Ready to Service số 2 trước kế hoạch 01 ngày, đảm bảo các tiêu chí an toàn và chất lượng đề ra.

Năm 2021, Gói thầu A2- Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn của Liên danh Tổng thầu PVC-MS và POSCO E&C bước vào giai đoạn bàn giao từng phần, Mốc Ready to Service số 1 đã bàn giao ngày 29/4/2021, trước tiến độ 15 ngày. Tiếp đó, Mốc Ready to Service số 2 dự kiến bàn giao cho Chủ đầu tư vào ngày 14/6/2021, gồm hạng mục gia công, lắp đặt hệ thống ống cứa hỏa của nhà máy phần trong bờ, lắp đặt các thiết bị phụ trợ hệ thống cứu hỏa, thi công hệ thống lắp đặt ngầm dưới đất. Với tính chất đặc thù và vai trò quan trọng, các hạng mục nằm trong Mốc Ready to Service số 2 được Chủ đầu tư rất quan tâm và giám sát chặt chẽ. Bên cạnh đó, PVC-MS cũng phối hợp nhịp nhàng với Thành viên Liên danh Tổng thầu POSCO E&C để cùng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện Gói thầu.

LONG-SON-ONG.jpg

Hệ thống ống cứu hỏa trên Piperack 

Kế hoạch bàn giao Mốc Ready to Service số 2 của Gói thầu A2 diễn ra vào đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đó là trở ngại rất lớn cho quá trình thực hiện Gói thầu, đặc biệt là công tác thi công trên công trường. Với yêu cầu phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh và vẫn đảm bảo tiến độ dự án, PVC-MS đã chủ động triển khai "nhiệm vụ kép" vừa ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, vừa tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó, nghiêm túc thực hiện phong trào "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh cho toàn thể CBCNV, khách hàng, đối tác trước khi vào công ty hoặc di chuyển tới công trường của Công ty, ưu tiên trao đổi công việc qua các kênh thông tin điện tử,…Nhờ nghiêm túc thực hiện “nhiệm vụ kép”, PVC-MS đã hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra, đặc biệt đảm bảo tiến độ Mốc Ready to Service số 2 của Gói thầu A2.

ONG-NGAM.jpg

Thi công lắp đặt hệ thống ngầm 

Theo kế hoạch, Mốc Ready to Service số 3 và 4 sẽ bàn giao đồng thời cho chủ đầu tư vào cuối năm 2021. Với khối lượng công việc lớn, PVC-MS đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh và phương án thi công để đảm bảo kế hoạch.

PVC-MS

Bài viết liên quan

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 4/7 đến 11/7/2021

PVC-MS tích cực chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 27/6 đến 4/7/2021

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC-MS

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 20/6 đến 27/6/2021

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 13/6 đến 20/6/2021

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 6/6 đến 13/6/2021

PXS - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 30/5 đến 6/6/2021