Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)
Ngày đăng: 22/08/2017

     Sáng ngày 21/8/2017, tại Hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) tổ chức buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

     Đến dự hội nghị có sự góp mặt của đồng chí đồng chí Đỗ Văn Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Phạm Tất Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; cùng toàn thể Đảng viên; Trưởng/ phó các phòng ban chức năng Công ty; BCH Công đoàn, ĐTN, HCCB và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

     Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh: việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Đảng viên và các cán bộ chủ chốt luôn được Đảng ủy Công ty đặc biệt quan tâm. Đây là một trong những hoạt động chính trị quan trọng của Đảng bộ Công ty trong năm 2017, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự phát triển của ngành Dầu khí và Đất nước. Đồng chí cũng đã yêu cầu tất cả cán bộ, Đảng viên Công ty học tập nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Nghị quyết để tổ chức triển khai có hiệu quả và sáng tạo trong mỗi lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Công ty.

     Hội nghị được sự truyền đạt của đồng chí Phó giáo sư Tiến sỹ Ngô Quang Minh – Nguyên viện trưởng viện kinh tế thuộc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày. Tại buổi học tập đồng chí Nguyễn Quang Minh đã phổ biến học tập quán triệt những nội dung, quan điểm mới trong nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) vừa qua gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12–NQ/TW, ngày 3/6/2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

a-Quang.JPG

Đ/c Đỗ Văn Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc

thay-Minh-2.JPGPGS. TS Ngô Quang Minh - Nguyên viện trưởng viện kinh tế thuộc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

lop-hoc.JPGToàn cảnh buổi học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (Khóa XII)

     Mục đích việc tổ chức học tập là quán triệt cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

     Sau khi tham gia lớp học tất cả 100% cán bộ, Đảng viên tham gia bài viết thu hoạch nhằm nêu rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết. Đồng thời có liên hệ, vận dụng thực tiễn, qua đó là cơ sở để thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. 

PVC-MS

Bài viết liên quan

PVC-MS TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7

Đảng ủy PVC-MS tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

PVC-MS tổ chức buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Công ty và Người Lao động

Lễ công bố quyết định giao nhiệm vụ Quyền giám đốc và quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

PXS-CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

PXS - Tài liệu ĐHĐCĐ 2018, Thư mời, Giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Công đoàn PVC-MS tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và tháng Công nhân 2018.

PXS-CBTT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Thông báo chốt danh sách cổ đông

PXS-CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018